at home

at home

ENG
Hey my love

I come to you with a new post today. Today a session done in the room. I think that for the current situation it is okay: D From Monday in Poland it will be possible to leave the house for recreational purposes so I hope that I will be able to take some nice photos in the bosom of nature, because spring is beautiful now, of course with distance from other people .
How's your last time going? I honestly thought it would be worse, sometimes I have a moment of breakdown and I would like to come back to normal but I believe that it will pass quickly and then this time will be just a memory.
For this I can boast that I motivated myself to many different useful activities at home.
- I thoroughly cleaned my entire room
-l learned to bake and cook many delicious things
I stretch and I hope to share the effects with you soon
- I train, it depends more and more on how much I want and strength because sitting at home weakens me a bit but I try to have a little physical activity every day
- I'm learning to play my ukulele
-I'm constantly learning to study, plus I try to teach foreign languages ​​even more
- I cleaned the wardrobe
These are probably the most important things: D
And how are you now? Is it difficult for you to sit at home? Do you or did something interesting or practical for which there was no time before? Let me know in the comments!
Kisses

PL
Hej moi kochani!

Przychodzę dziś do was z nowym postem. Dziś sesja robiona w pokoju. Myślę, że jak na obecną sytuację jest okej :D Od poniedziałku w Polsce będzie można wychodzić z domu w celach rekreacyjnych więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić kilka fajnych zdjęć na łonie natury, bo wiosna teraz piękna, oczywiście z dystansem od innych osób.
Jak wam mija ten ostatni czas? Ja szczerze myślałam, że będzie gorzej, czasem mam chwilę załamania i chciałabym wrocić już do normalności ale wierze, że szybko to minie i potem ten czas będzie tylko wspomonieniem.
Za to mogę się pochwalić, że zmotywowałam się do wielu różnych pożytecznych czynności w domu.
-posprzątałam dokładnie cały swój pokój
-nauczyłam się piec i gotować wiele pysznych rzeczy
rozciągam się i już niedługo mam nadzieję podzielę się z wami efektami
-ćwiczę, raz mniej raz więcej zależy jaką mam ochotę i siłę bo to siedzenie w domu mnie trochę osłabia ale staram się codziennie mieć choć małą aktywnośćfizyczną
-uczę się grać na moim ukulele
-uczę się na bieżąco na studia plus dodatkowo staram się jeszcze więcej uczyć języków obcych
-zrobiłam porządki w szafie
To chyba najważniejsze rzeczy :D
A wy jak się czujecie teraz? Trudno jest wam wysiedzieć w domu? Robicie lub zrobiliście coś ciekawego lub praktycznego na co wcześniej nie było czasu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach !
Buziaki


INSTAGRAM: milan.ska
Jak pozbyłam się trądziku? / How did I get rid of acne?

Jak pozbyłam się trądziku? / How did I get rid of acne?

PL
Hej moi drodzy!

Chciałabym wam dziś opowiedzieć moją historię z trądzikiem. A mianowicie jak się go pozbyłam. Od razu chcę powiedzieć, że ta droga nie była prosta, oraz że każdy inaczej przechodzi tą chorobę. Ja z trądzikiem zmagałam się ponad 10 lat. Jak poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczęły pojawiać mi się małe krosteczki na twarzy. Jeszcze się jakoś bardzo wtedy tym nie przejmowałam. Ale do czasu ... Zaczęło się robić ich coraz więcej i byłam przez to wyśmiewana w klasie przez jednego chłopca. Było to dla mnie przykre ale nic nie mogłam na to poradzić. Potem całą podstawówkę, gimnazjum i liceum zmagałam się z tym trądzikiem. Oczywiście potem nikt się już z tego nie śmiał bo wiele osób tak jak ja miało ten przykry problem. Był to dla mnie ogromny kompleks. Szybko zaczęłam się malować żeby ukrywać moje niedoskonałości. Chodziłam do wielu lekarzy dermatologów. Miałam bardzo dużo maści, żeli, tabletek, płynów ziołowych. To wszystko pomagało tylko na chwilę. Byłą to pomoc na te krotki co miałam. Stare się zmniejszały lub łagodziły i wychodziły zaraz nowe. Problem ten był dla mnie straszny. Wszystko co możliwe chyba to miałam, używałam i brałam a tak mi się przynajmniej wydawało. Miałam też antybiotyk, który brałam aż pół roku!! Też nic nie pomógł ... Chcę jeszcze zaznaczyć, że nigdy nie miałam trądziku na policzkach. Zawsze było to czoło, skronie i broda. Niestety na ostatnich wakacjach trądzik zaczął mi bardzo wyskakiwać na policzkach. Był to dla mnie kolejny cios i znowu jeszcze większe obniżenie samooceny bo już byłam przez tyle lat przyzwyczajona, że moje czoło i broda nie są ładne. Ale policzki ? Załamałam się. Poszłam do dermatologa. Dostałam nowe maści i żele. Pomagały trochę ale tak przygaszały. Moja mama widziała jaka jestem smutna więc kupiła mi olej z wiesiołka w kapsułkach firmy GAL. Ma on pozytywny wpływ na nasz organizm ale także pomaga w walce z trądzikiem! Nigdy go wcześniej nie miałam więc postanowiłam że spróbuje przecież i tak nie mam nic do stracenia. I wiecie co? Pomógł! Po 2 miesiącach brania kapsułek trądzik zaczął gasnąć a gdy w październiku poszłam na studia prawie go już nie było. Nie chciałam się tak zachwycać bo wiele razy było tak ,że coś działało tylko na chwilę. Ale minęło już sporo czasu a ja nadal mam jak dla mnie piękną skórę i jestem bardzo szczęśliwa.
Poniżej wstawię zdjęcia mojej skóry przed braniem tabletek i po. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, które pomagają mi pielęgnować tą problematyczną skórę. Bo o czym jeszcze nie wspomniałam to to, że prócz trądziku moja skóra na nosie i obok niego świeciła się jak posmarowana smalcem dosłownie ... Teraz już tak nie jest.
Jak dla mnie ważne jest:
-picie dużej ilości wody
-używanie ręcznika tylko do twarzy czystego lub wacików
-niedotykanie twarzy
-peelingi ale najlepiej enzymatyczne bo te z drobinkami jeszcze mogą bardziej pogorszyć sprawę z trądzikiem ja polecam czarne mydło
-używanie wody różanej jako toniku
-nawilżanie twarzy, im bardziej wysuszacie tym bardziej ona się będzie natłuszczać sama, polecam krem Cetaphil i mnie się super sprawdza
-dokładne oczyszczanie twarzy po zmyciu makijażu, najlepiej najpierw płyn lub mleczko potem jeszcze żel lub olejek co lubicie tak aby po umyciu twarzy i przetarciu jej białym wacikiem wacik był nadal biały
-uzupełnianie swoich niedoborów, najlepiej zrobić badania lub skonsultować z lekarzem
-SAMOAKCEPTACJA!


ENG
Hey my dear

I would like to tell you my acne story today. Namely, how I got rid of him. At once I want to say that this path was not straight, and that everyone is going through this disease differently. I have been struggling with acne for over 10 years. When I went to the first grade of primary school, small spots appeared on my face. I wasn't worried about it at the time. But by the time ... More and more of them began to be made and I was ridiculed in the classroom by one boy. It was unpleasant for me but I couldn't do anything about it. Then, I was struggling with this acne in my elementary, junior high and high school. Of course, then no one laughed at it because many people like me had this annoying problem. It was a huge complex for me. I quickly started painting myself to hide my imperfections. I went to many dermatologists. I had a lot of ointments, gels, tablets, herbal lotions. It only helped for a moment. It was help for those short things I had. The old ones became smaller or softened and new ones came out soon. This problem was older for me. I think I had everything that I could, used and took, and at least it seemed to me. I also had an antibiotic that I took for half a year !! It didn't help either ... I want to point out that I've never had acne on my cheeks. It was always the forehead, temples and chin. Unfortunately, on my last vacation, acne started to pop very much on my cheeks. It was another blow for me and again a greater reduction in self-esteem because I have been used to so many years that my forehead and chin are not pretty. But the cheeks I broke down. I went to dermatologist. I got new ointments and gels. They helped a little but diminished. My mother saw how sad I was so she bought me evening primrose oil in GAL capsules. It has a positive effect on our body but also helps in the fight against acne! I've never had it before so I decided that I would try and I have nothing to lose. And you know what? Helped! After 2 months of taking capsules, acne will begin to go out and when I went to college in October, he was almost gone. I didn't want to rave about it because many times it worked only for a moment. But it's been a long time and I still have beautiful skin for me and I'm very happy.
Below I will put pictures of my skin before and after taking pills. I would like to tell you a few more things that help me nurture this problem skin. Because what I haven't mentioned yet is that apart from acne, my skin on the nose and next to it glowed like greased literally ... Now it is not like that anymore.
How important to me is:
drinking plenty of water
- use a towel only for clean face or cotton pads
- not touching the face
- peels but preferably enzymatic because those with flecks can worsen acne even more I recommend black soap
- using rose water as a tonic
- moisturizing the face, the more dry it is, the more it will oil, I recommend Cetaphil cream and it works great
- thorough cleansing of the face after removing makeup, preferably first a liquid or lotion, then a gel or oil, which you like so that after washing your face and wiping it with a white swab, the swab is still white
- supplementing your deficiencies, it is best to do tests or consult a doctor
-self-acceptance!

My face as it looks now and how it looked before. / Moja twarz jak wygląda teraz a jak wyglądała wcześniej.Here are the products that worked for me: / Tutaj produkty, które u mnie się sprawdziły:


black soap / czarne mydło

 face towel / ręczniczek do twarzy

moisturizing cream / krem nawilżający

primrose / wiesiołek

Silicone face brush. Not from foreo because for me they are too expensive. It is great to cleanse your face completely. A fresh gadget for me. / Silikonowa szczoteczka do twarzy. Nie z firmy foreo bo jak dla mnie są one za drogie. Bardzo fajnie pozwala oczyścić do końca skórę twarzy. Jak dla mnie świeny gadżet.

Rose water, I just use it. / Woda różana, ja akurat używam tej.

PL
Moja droga do stanu skóry jaki mam teraz była bardzo długa i ciężka.
Ale chciałam wam pokazać że się da! Nie poddawajcie się jeżeli macie taki problem. Ja przez tyle lat nie wierzyłam, że się uda a jednak się udało! Doskonalcie też całe swoje ciało i umysł. Kształcie się i dbajcie o siebie od zewnątrz i od wewnątrz. Każdy ma zawsze jakieś kompleksy. Znajdźcie w sobie to co kochanie i to pięlęgnujcie. Ja myślałam, że z końcem trądziku skończą się moje kompleksy ale wcale tak nie jest. Mam rzadkie cienkie włosy chciałabym mieć gęste ale nie przejmuje się tym. Robię wszystko aby wyglądały jak najlepiej i staram się je kochać takie jakie są i wy też tak róbcie! Mam nadzieje, że ten post nie był zbyt chaotyczny. Długo się do niego zbierałam. Jeśli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach chętnie odpowiem :D !

ENG
My path to the skin condition I have now was very long and hard.
But I wanted to show you that it can be done! Don't give up if you have such a problem. For so many years I did not believe that it would succeed and yet it did! Improve your whole body and mind. Train yourself and take care of yourself from the outside and from the inside. Everyone always has some complexes. Find what you love and cultivate. I thought that with the end of acne my complexes would end, but it is not. I have rare thin hair I would like to have thick hair but I don't care. I do everything to make them look their best and try to love them as they are and do it too! I hope this post wasn't too chaotic. I gathered for a long time. If you have any questions, please write in the comments I will answer: D!

Dresslily wihslist

Dresslily wihslist

Hey my love
I come to you with a new post today. We already have mid-April, the sun is outside, we feel summer is getting closer. And what is associated with the summer period and holidays is, of course, sunbathing, sun, beach, swimming pool, sea, lake, river, rest and relaxation. We all hope that we will be able to take advantage of summer and vacation this year. That's why I'm making this post. All that I described above, of course, is connected with the fact that we must have something to come out in, i.e. we need a swimsuit! On the Dresslily website you will find lots of fashionable and trendy swimwear of great quality. They are wonderful. If you want to have a dress like models look necessarily on this page. I will show you some suggestions that I like and are totally my style.
Here is the new arrival:  


It's time to refresh your wardrobe! DressLily prepare the best high-quality but low-prices products for you, make you free under all occasion for Monday to Friday

 Use code:DLBF20 with 20% OFF:  

Over 10usd, save 2usd; Over 20usd, save 4usd; Over 30usd, save 6usd; Over 40usd ,save 8usd; Over 50usd, save 10usd; Over 60usd, save 12usd; Over 70usd, save 14usd; Over 80usd, save 16usd; Over 90usd, save 18usd; Over 100usd, save 20usd;Over 110usd, save 22usd; Over 120usd, save 24usd; Over 130usd, save 26usd; Over 140usd, save 28usdAnd what swimwear do you prefer? One or two pieces? What's your favorite
Let me know in the comments and be sure to visit the Dresslily website for more pearls!
Kisses :*
KIS

KIS

Hey my love

I come to you with a new post today. This time it is a fashion post. We already have spring, the weather outside is getting nicer, even though most of us cannot leave the house yet, we believe that it will happen soon and it will be possible. That is why it would be nice to refresh your wardrobe and nice, fashionable, summer and spring clothes to feel good and look great.
I would like to recommend you the KIS website. This is a site with beautiful and fashionable women's clothes. However, as for me, the most interesting dresses are there, which are very unique and one of a kind. I really like dresses with bare shoulders and lace maxi dresses and I think that it's not just me, because now it's one of the most popular cuts. In my opinion, the dress is such a dress that emphasizes femininity and adds strength and confidence. A dress always looks beautiful, it is also a dress that, when well-chosen, will suit any occasion. Everyone will find something for themselves on this page. Dresses come in various styles and for different occasions. Both younger and older women will find the perfect creation for themselves. There is a very large selection of colors, designs and cuts. The prices are as attractive as the dresses, I think they are very adequate as to quality and workmanship.
Now ordering via the internet is even more popular and safer! So there is nothing left for us but to order beautiful dresses or maybe other clothes that will catch our eye from KIS.
Do you know this site? How do you like the dresses whose photos I pasted above? Do you like wearing dresses? What cut is your favorite? Be sure to let me know in the comments and check the KIS website for more beautiful and fashionable dresses!
Kisses!

Copyright © 2014 MILENTRY - BLOG , Blogger